درباره ما


             

گروه تلنتیکو از ابتدای سال 2017 در محل جدید اتاق بازرگانی و صنایع  ایران و آلمان پذیرای شما میباشد.

رضایت ما در تحقق اهداف شماست. در این خصوص سعی داریم به شعارمان وفادار بمانیم: “غیرممکن وجود ندارد” . ما همواره به تحقق اهداف
شما می اندیشیم

با آگاهی به اینکه تصمیم به مهاجرت به آلمان و محقق ساختن آن امریست دشوار، با گروهی متخصص و قابل اعتماد و مجرب، در این امر در کنار شما بوده و شما را یاری می نماییم

ارزیابی موانع احتمالی و فراز و نشیب های مهاجرت بخش مهمی از مشاوره ما را تشکیل می دهد که این یکی از نقاط قوت گروه تلنتیکو ست.

علاوه بر این، برنامه ریزی زمانی و تعیین مسیر نیز یکی از موضوعاتی است که در روند درخواست و اخذ ویزای مناسب اهمیت داشته و  ما را در عین وجود موانع  به ارائه مسیری روشن و شفاف، با صرفه جویی در هزینه و زمان موظف می نماید


خدمات ما از ابتدا بصورتی واضح ارائه می شوند. این خدمات موفقیت شما را ضمانت خواهند نمود. موفقیت ما یعنی موفقیت موکلین ما

در انتظارتان هستیم